Haifa

Mediterranean Sea Research Center of Israel logo המרכז הישראלי לחקר הים התיכון הינו מאגד המורכב משבע אוניברסיטאות מחקר, מכללה אחת ושני מכוני מחקר ממשלתיים, אשר עובדים יחד תחת הובלתה של אוניברסיטת חיפה, על-מנת להתמודד עם מגוון האתגרים המדעיים, הטכנולוגיים, הכלכליים, הביטחוניים והסביבתיים שהפיתוח הימי המאסיבי מעלה. לצד אתגרים אלו קיימות הזדמנויות ייחודיות, אשר המרכז ישאף לייצר ולנצל לרווחת מדינת ישראל.

עיקר פעילות המרכז הישראלי לחקר הים התיכון תתבטא ב:

  •     פיתוח ושיפור תשתיות מחקר מתקדמות וחדשניות הנדרשות למחקר ימי.
  •     פיתוח סגל אקדמי- מחקרי ותכניות לימוד בתחום מדעי הים ופיתוח והרחבה של מאגרי המידע הלאומיים בתחום מדעי הים.
  •     פיתוח בר-קיימא של משאבי הטבע הלאומיים של מדינת ישראל באגן המזרחי של הים התיכון.

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון שם כמטרה לקדם את המחקר הימי בישראל, תוך שמירה על מצוינות אקדמית ופיתוח בר-קיימא, אשר יובילו את מדינת ישראל לעצמאות כלכלית ואנרגטית.

פרטי קשר: המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל חיפה | טלפקס: 04-8280789 |  דוא”ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר המרכז

ראש המרכז: פרופ' שאול חורבlogo image, תא"ל (מיל')

ראש חטיבת וידרא לחקר הספנות והנמלים: אהוד גונן

מיקומה הגיאוגרפי הייחודי של מדינת ישראל, עם מרכזי אוכלוסייה ונמלים לחופי הים התיכון וים סוף, גילוי מצבורי גז טבעי בקרקעית הים ועוד מעלים משמעותית את חשיבותם של שטחי הים, ומהווים מוקד לחיכוך בין מדינות ימיות החופיות, כל זאת לצד תופעה גלובלית של הדרדרות הביטחון הימי הן בקרב התעשייה הימית (נמלים, אניות, מכולות) והן בשל ניצול התווך הימי (לשם טרור עולמי, הגירה בלתי חוקית, פיראטיות ימית, פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית והברחת סמים ואמל"ח). כל אלה משנים את האיזון הגיאופוליטי העדין בין ישראל ובין שכנותיה באגן המזרחי של הים התיכון. פוטנציאל האיום הגרעיני מעלה שאלות יסוד נוספות בדבר ניצול מעמקי הים כעומק אסטרטגי לביסוס ביטחונה וקיומה של מדינת ישראל.
ישראל נדרשת לתגובה יעילה לשינויים גיאופוליטיים בזמן אמת ולהנחת יסודות לאסטרטגיה ימית, אסטרטגיה שלא תענה רק לאיומים אלא גם להזדמנויות, אסטרטגיה ימית שתעצים כלכלית ותסייע לפיתוחה ולעתידה של המדינה.
המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית מתמקד בלימוד ומחקר של סוגיות מרכזיות גיאופוליטיות, תוך בחינת היבטים ביטחוניים, משפטיים, מדיניים וכלכליים, והשפעתם על ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל. כמוסד מחקר אקדמי וגוף חוץ-צבאי יחיד מסוגו, המרכז (בהקמה) לחקר אסטרטגיה ימית מהווה מקור מידע וידע עבור מקבלי ההחלטות תוך קידום שיח ציבורי מושכל ופתוח.

אתר המרכז

 

HCMH logoראשי המרכז: ד"ר גיל גמבש וד"ר צור שלו

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון שם לו למטרה להפוך את אוניברסיטת חיפה למוקד פעילות בינלאומי מוביל של לימודי הים התיכון הקדם-מודרני. פעילויותיו של המרכז מגוונות, ומתרכזות במחקר, למן רמת הדוקטורט ואילך.

המרכז פועל להעצים ולמקד את המחקר באוניברסיטת חיפה, כדי למקם את חוקריה בקרב רשתות מחקר פעילות בארץ ובחו״ל שעניינן ההיסטוריה של הים התיכון. הוא מגייס חוקרים מצטיינים בולטים, ומחזק תוך כך את תחום לימודי הים התיכון בחיפה, כמו גם את תחום לימודי ההיסטוריה עצמם. 

בין היתר מדגיש המרכז את חקר אגנו המזרחי של הים התיכון, ומעודד שיתופי פעולה בין-תחומיים בנושאים ים-תיכוניים רחבים יותר, דוגמת מדעים ימיים ואקולוגיה, בהם כבר מיצבה עצמה האוניברסיטה בחזית המחקר.

בין ההזדמנויות שמציע המרכז: העסקת חוקרים בתקן, מלגות דוקטורט ופוסטדוקטורט, קבוצות מחקר בינלאומיות, אירוח חוקרים, כנסים בינלאומיים, סמינרים וסדנאות.

אתר המרכז

Helmsley Charitable Trust Mediterranean Sea Research Center מרכז קרן הלמסלי לחקר הים התיכון מהווה מוקד ארצי לפעילות מחקרית רב-תחומית בשילוב האקדמיה, התעשייה המקומית והקהילה. המרכז משמש בסיס ידע ומוקד בינלאומי בנושא פיתוח ומחקר הים. עיקר פעולת המרכז מתבטא בשיפור התשתיות הנדרשות למחקר הימי, עידוד שיתופי פעולה רב-תחומיים, פיתוח סגל אקדמי-מחקרי, פיתוח תכניות לימוד בתחום מדעי הים ופיתוח והרחבה של מאגרי המידע הלאומיים בתחום מדעי הים. המרכז מחזיק בציוד מחקרי מתקדם, כולל רכבים בלתי מאויישים המיועדים לפעילות במים עמוקים עד 3000 מטר. בראש המרכז עומד פרופ' צבי בן אברהם.

RIMS logoהמכון ללימודי ים על שם רקנאטי שהוקם ב 1972 מגשר מאז ועד היום בין מחקר מתחום מדעי הרוח לבין מדעים מדוייקים וטכנולוגיה במחקרים הנערכים בו ובמחקרים המשותפים שלו עם מוסדות מחקר אחרים בישראל ומחוץ לה. המכון מוציא לאור את המגזין התקופתי "R.I.M.S. News". סדנת המכון מופקדת על מילוי דרישות החוקרים והמחקר וביציע הפעילות התת ימית.  לאתר המכון.

 

 

heker yamim vagamim lisraelחקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל) היא חברה ממשלתית שהוקמה ב - 1967 על מנת ליצור ידע לצורך ניצול מושכל ושימור של משאבי הים, החופים והמים של ישראל. חיא"ל עוסקת במחקר ופיתוח בתחומי מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), מדעי האגמים (לימנולוגיה) וחקלאות ימית וביוטכנולוגיה.

אתר חיא"ל

The Interuniversity Institute for Marine Sciences in Eilatהמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת הוקם על בסיס המעבדה לביולוגיה ימית על שם ה. שטייניץ שנוסדה על ידי האוניברסיטה העברית בשנת 1968. ההטרוגניות הדיסציפלינרית והפרישה של מדעי הים על פני מספר רב של מוסדות אקדמיים, הביאו את המועצה להשכלה גבוהה, בשנת 1985, לכלל החלטה להפוך את המעבדה ע"ש ה. שטייניץ למכון כלל - אוניברסיטאי. על רקע זה המכון הוקם והוכפף לוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה (ות"ת), כשהאוניברסיטה העברית ממשיכה לשאת בבעלות ובפיתוח הפיזי של נכסי המכון. המכון הבינאוניברסיטאי הינו המוסד האקדמי היחיד בישראל, בו שותפות כל האוניברסיטאות, שתקציבו ומערך ניהולו נקבעים ישירות על ידי ות"ת.

פעילויות המחקר וההוראה של המכון הבינאוניברסיטאי מתפרשות על פני כלל הספקטרום של מדעי הים וכוללות אקולוגיה, אוקיאנוגרפיה כימית, פיזיקאלית וביולוגית, איכטיולוגיה, ביולוגיה של בעלי וחסרי חוליות, נוירוביולוגיה, ביולוגיה מולקולארית וטוקסיקולוגיה.

לאתר המכון

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.