החוג לביולוגיה ימית - מנהלי מעבדות

Dikla_Aharonovich

ד"ר דקלה אהרונוביץ

מנהלת מעבדת אקולוגיה כימיקלית ימית בראשות פרופ' דניאל שר

תחומי מחקר: 

אינטראקציה בין מיקרו אורגניזמים ימיים, ברמה פיזיולוגית, ביוכימית וגנומית
טלפון:  04-8288791 (58791)
חדר: 291, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: daharon1@univ.haifa.ac.il

Rachel Bober

ד"ר רחלי בובר

מנהלת מעבדה לביו-מינרליזציה ופיזיולוגיה של אלמוגים בראשות פרופ' טלי מס

טלפון:  04-6647981 (57181)
חדר: 269, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: rbober@univ.haifa.ac.il

 

 

Nadav Golan

ד"ר נדב גולן

מנהל המעבדה לתהליכי התפתחות ואקולוגיה מולקולרית בצורבים 
בראשות פרופ' תמר לוטן

טלפון:  04-8288795 (58795)
חדר: 265, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: gnadav@staff.haifa.ac.il

Rinat

ד"ר רינת בר שלום

מנהלת המעבדה למיקרוביולוגיה ימית בראשות פרופ' לאורה שטיינדלר

טלפון: 04-8280724 
חדר: 105, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: rbar-shal@univ.haifa.ac.il 

zvia

ד"ר צביה גילדור

מנהלת מעבדה לחקר בקרת התפתחות עוברית
בראשות פרופ' סמדר בן טבו-דה לאון

תחומי מחקר:
Cellular response to VEGF signaling in the sea urchin larva
טלפון: 04-8280799  
חדר: 132, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: tgildor@univ.haifa.ac.il 

Tsemel

גב' ענת צמל

מנהלת מעבדה כימית ביולוגית בתחנת מוריס קאהן לחקר הים

תחומי מחקר:
Marine Chemistry Long Term Environmental Research
טלפון:  04-6364259
חדר: תחנת מוריס קאהן לחקר הים, קיבוץ שדות ים
דוא"ל: atsemel@univ.haifa.ac.il

Eli Shemesh

ד"ר אלי שמש

מנהל מעבדה לחקר הים העמוק בראשות פרופ' דן צ'רנוב

תחומי מחקר: ביולוגיה מולקולרית, פילוגנזה ותהליכים פיזיולוגיים בצורבניים
טלפון: 04-8288791 
חדר: 290, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: eshemesh@univ.haifa.ac.il

woman

ד"ר נטע הולנד

מנהלת מעבדה לאוקיאנוגרפיה ביולוגית ואקולוגיה אקווטית
בראשות פרופ' אילנה ברמן-פרנק

טלפון: 04-6647984 (57184) 
חדר: 288, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: nholland@univ.haifa.ac.il

Nataly Barger

גב' נטלי ברגר

מנהלת המעבדה למטבולומיקה פונקציונלית וחומרי טבע
בראשות ד"ר טל לוצטאו כנען 

טלפון: 04-8288138  
חדר: 132, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: nbarger@univ.haifa.ac.il

Debbi Ramon

גב' דבי (דבורה) רמון

מנהלת המעבדה לאקולוגיה ובריאות הסביבה הימית
בראשות ד"ר יגאל ברנשטיין

טלפון: 054-7002400
חדר: 264, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: rdebra@staff.haifa.ac.il

Michael Dubovis1

ד"ר מיכאל דובוביס

מנהל מרכז מטבולומיקה בראשות ד"ר טל לוצאטו כנען

טלפון: 04-8288138
חדר: 132, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: mdubovis@univ.haifa.ac.il

man

מר דר גולומב

אחראי תחזוקת מעבדות 

חדר: 259, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: dgolomb@univ.haifa.ac.il