עמיתי מחקר

woman

ד"ר חגית קוויט

hagit.kvitt@mail.huji.ac.il

amir naori

ד"ר אמיר נאורי

aneori@gmail.com

dalit miron

ד"ר דלית מירון

dmeron@univ.haifa.ac.il

Morick

ד"ר דן מוריק

dmorick@univ.haifa.ac.il

dalit rot

ד"ר דלית רוט-רוזנברג

dalitros@gmail.com

Yael_Lampert

ד"ר יעל למפרט

yael.lampert.kelman@gmail.com

man

ד"ר יניב לוי

yaniv@npa.org.il