עמיתי מחקר

nir_keren

פרופ' ניר קרן

nir.ke@mail.huji.ac.il

woman

ד"ר חגית קוויט

hagit.kvitt@mail.huji.ac.il

dalit miron

ד"ר דלית מירון

dmeron@univ.haifa.ac.il

Morick

ד"ר דן מוריק

dmorick@univ.haifa.ac.il

Sophi Marmen

ד"ר סופי מרמן

sofimarman@gmail.com

arik diamant

פרופ' אריק דיאמנט

arik.diamant@gmail.com

dalit rot

ד"ר דלית רוט-רוזנברג

dalitros@gmail.com

Scheinin Aviad

ד"ר אביעד שיינין

ascheinin@univ.haifa.ac.il

Maayan Tsadka

ד"ר מעיין צדקה

Singing.spring@gmail.com

Yael_Lampert

ד"ר יעל למפרט

yael.lampert.kelman@gmail.com

man

ד"ר יניב לוי

yaniv@npa.org.il

Yehuda Arieli

יהודה אריאלי

yarieli@netvision.net.il

Oded Liran

ד"ר עודד לירן

odedliran@gmail.com

Eldad Gutner-Hoch

ד"ר אלדד גוטן הוך

egutnerhoch@gmail.com

Ziv Zemah-Shamir

ד"ר זיו צמח-שמיר

ziv.zemah.shamir@gmail.com