עזרו לנו לשמור על האוקיינוסים והימים, תרמו היום

תרומה מאנשים כמוך מסייעת לנו להמשיך את המחקר בחוג ולקדם את הבנת החיים באוקיינוסים כדי שנוכל להגן עליהם. המחקר בחוג מנתח את השפעת השינויים האקלימיים על בעלי חיים ימים, ומייצר ובוחן אסטרטגיות חדשות לשימור החיים בים באקלים משתנה. התרומה שלך תעזור לנו לקדם את המטרות האלו ולהמשיך בעבודת המחקר שלנו. התרומות יעזרו למימון מלגות לסטודנטים בתואר שני ושלישי, לביצוע מחקרים מבוקרים במעבדה וליציאה להפלגות מחקר בהן נחקרים החיים בשטח.

בבקשה ציינו שהתרומה היא לטובת החוג לביולוגיה ימית בפירוט (ייעוד אחר)