סגל צלילה וניטור ימי

Hagai Nativ

מר חגי נתיב

מנהל תחום ניטור מצע קשה, מאגרי מידע ומדיה

Scheinin

ד"ר אביעד שיינין

מנהל תחום ניטור טורפי על

dalit miron

ד"ר דלית מירון

מנהלת תחום ניטור סדימנט ומיקרוביום

Yaron Bogin

ד"ר ירון בוגין

מנהל תחום חקלאות מקיימת וטכנולוגיות כחולות

man

פארס פארס

מנהל תחום חיישנים, רובוטיקה, ביג דאטה ובינה מלאכותית