סגל אקדמי - החוג למדעים גאו ימיים

Revital Bookman

פרופ' רויטל בוקמן

ראש החוג למדעים גאו-ימיים

תחומי מחקר: פלאולימנולוגיה, פלאוסייסמולוגיה, סדימנטולוגיה, שינויי אקלים וזיהום סביבתי
מעבדה: מעבדת סדימנטולוגיה
טלפון: 04-8288792  (58792)
חדר: 268, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: rbookman@univ.haifa.ac.il

Beverly_Goodman

ד"ר בוורלי גודמן צ'רנוב

תחומי מחקר: גיאו-ארכיאולוגיה ימית וסביבת החוף
מעבדה: מעבדה לגיאו-ארכיאולוגיה ומיקרופלאנטולוגיה ימית
טלפון: 04-8280703 (58703)
חדר: 57, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: bgoodman@univ.haifa.ac.il

Nicolas-Waldmann

פרופ' ניקולס וולדמן

תחומי מחקר: פלאואקלים, גיאולוגיה של אגמים (לימנוגיאולוגיה), קידוחים אגמיים וימיים, סדימנטולוגיה, פטרופיזיקה, גיאולוגיה של אגנים סדימנטרים, תהליכים גיאוכימיים, חקר הסביבה בעבר 
מעבדה: המעבדה הבינתחומית לחקר פלאואקלים ופטרופיזיקה
טלפון: 04-8280736 (57036)
חדר: 130, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: nwaldmann@univ.haifa.ac.il

Regina

ד"ר רגינה כצמן

תחומי מחקר: גז בקרקעית הים, רעידות אדמה, פיזיקה חישובית
במדעי הים

מעבדה: המעבדה לפיזיקה חישובית במדעי הים
טלפון: 04-8288979 (58979)
חדר: 261, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: rkatsman@univ.haifa.ac.il

lazar1

פרופ' מייקל לזר

תחומי מחקר: מורפולוגיה של קרקעית הים, נביעות גז בקרקעית הים, טקטוניקה של אגנים ושולי היבשת.
מעבדה: המעבדה לגיאופיסיקה יישומית
טלפון: 04-8288424 ( 58424)
חדר: 270, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: mlazar@univ.haifa.ac.il

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

פרופ' איציק מקובסקי

תחומי מחקר: שילוב של מגון שיטות גיאופיסיות ואקוסטיות לחקר הסביבה הימית; חקר תהליכים פעילים בקרקעית הים, ובפרט הים העמוק, והשלכותיהם להבנת שינויי אקלים, לשימור בסביבה הימית, סיכונים גיאולוגיים ומשאבים. בעיקר חקר נביעות גז, הסעת סדימנטים, אבולוציה של אגנים ימיים ומעבר למקורות אנרגיה מקיימים.
מעבדה: המעבדה לחקר ימי יישומי
טלפון: 04-8249261 (53261)
חדר: 286, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: yizhaq@univ.haifa.ac.il

ד"ר יואב להן

תחומי מחקר: אוקיינוגרפיה פיזיקלית, חישה מרחוק, ממשק ים-אטמוספירה, תהליכים ביו-פיזיקליים
מעבדה: מעבדה לחישה מרחוק של מערכות ימיות
טלפון: 04-8249266 (53266)
חדר: 280, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: ylehahn@univ.haifa.ac.il

Mor Kanari1

ד"ר מור כנרי

תחומי מחקר: גיאולוגיה וגיאופיזיקה ימית: מבנה קרקעית הים והשפעתו על פעילות האדם ובתי הגידול הימיים
טלפון : 04-8565212
דוא"ל: mor.kanari@ocean.org.il

woman

ד"ר נדיה טויטש

תחומי מחקר
מעבדה: 
טלפון: 
חדר: 
דוא"ל: 

barak_herut

פרופ' ברק חרות

תחומי מחקר: אוקיינוגרפיה כימית
דוא"ל: barak@ocean.org.il

boris_katzsenelson

פרופ' (אמריטוס) בוריס כצנלסון

תחומי מחקר: תיאוריית מעבר גלים, שיטות מחשוב באקוסטיקה, אקוסטיקה תת ימית, אוקיינוגרפיה אקוסטית
טלפון: 04-6647985 (57185)
חדר: 258, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: bkatsnels@univ.haifa.ac.il