חדשות

העולם הסודי של המדוזות

דני קושמרו וצוות אולפן שישי הצטרפו לחוקרי בית הספר למדעי הים, שיצאו להפלגת מחקר בעקבות נחילי המדוזות. את המחקר מובילים פרופ' דניאל שר מהחוג לביולוגיה ימית וד"ר יואב להן מהחוג למדעים גאו-ימיים.

>>>