ביקור מנהל תכנית MedWaves השל האו"ם ותכנית SwitchMed של האיחוד האירופי

שמחנו לארח אתמול במעבדות החדשנות באוניברסיטת חיפה ובבית הספר למדעי הים את דניאל פלופו מספרד, מנהל תכנית MedWaves ,יוזמת האו"ם לקידום חדשנות סביבתית באגן הים התיכון ותכנית SwitchMed של האיחוד האירופי, המעודדת ומסייעת להקמת עסקים ירוקים ומעגליים באגן הים התיכון.
אל הביקור התלוו פרופ' יאיר סאקוב, ראש מרכז היזמות באוניברסיטת תל אביב ומי שמוביל בארץ את תכנית סוויצ'מד ודורון פהימה, היועץ העסקי המלווה.
במהלך הביקור הצגנו את הרשמים והתוצאות של סדנת סוויצ'מד לפיתוח יזמות בכלכלה כחולה, שהובלנו ביחד עם מעבדות החדשנות באוניברסיטת חיפה.
כמו כן סיפרנו על השקת המחזור השני של התכנית, שצפויה להתחיל במאי 2023 בעקבות הצלחת המחזור הראשון וכן על החשיבות שאנו רואים בחיזוק והרחבת הקשרים עם התעשייה והקהילה ותכניותינו לעתיד בתחומים אלו והחזון שלנו לפיתוח החדשנות בתחומי הים.
ערכנו למבקרים סיור בכמה ממעבדות בית הספר הממחישות את המחקרים הישימים והחדשניים המתבצעים אצלנו.
אנו בציפייה ותקווה להמשך שיתוף פעולה פורה עם האיחוד האירופי בכלל, ועם תכנית סוויצ'מד בפרט.