רחפנים מצילים חיים: קורס ייחודי בתכנית לאסטרטגיה ימית