שמחים להזמינכם.ן לסמינר קיץ של המעבדה לניווט אוטונומי והיתוך מידע, בחוג טכנולוגיות ימיות

סמינר קיץ