דרוש/ה סטודנט/ית לתואר שני להבנת מבנה והתפתחות האוקיאנוס האטלנטי הדרומי

המחקר בהובלת פרופ' אורי שטנר, המעבדה לפענוח סייסמי, החוג למדעים גיאו-ימיים
למעוניינים.ות נא לשלוח קו"ח וגליון ציונים: schattner@univ.haifa.ac.il