סדרת דיבייטים לסיכום הקורס "אתגרים בים התיכון"

הקורס "אתגרים בים התיכון" בהנחיית ד"ר יגאל ברנשטיין וד"ר יואב להן, הוא קורס משותף לסטודנטים מכל חוגי בית הספר ונועד להקנות לסטודנטים הכרות רחבה ובין-תחומית עם היבטים שונים של הים התיכון, תוך שימת דגש על הצורך לשמירת האיזון בין ניצול משאבי הטבע והשמירה על הסביבה הימית והחופית.
לסיכום הקורס, התקיים ארוע של דיבייט, שבו קבוצות היו צריכות להגן על עמדות מנוגדות בארבעה נושאים:
התפלת מי ים
כרייה בים עמוק
רפורמת הדייג
הזרמת מי קולחין
הסטודנטים הציגו את עמדותיהם תוך שימוש בנתונים מהספרות המדעית, מדוחות ניטור ומהתקשורת הכתובה.

האירוע היה מעניין ומעשיר.