ביקור נציגי משרד החוץ לשינויי אקלים וקיימות במתקני החוג לטכנולוגיות ימיות

השבוע אירחנו במתקני החוג לטכנולוגיות ימיות שלנו את השגריר גדעון בכר, שליח מיוחד לשינויי אקלים וקיימות במשרד החוץ ואת פלג לוי, שליח משרד החוץ לאג'נדה גלובלית. הביקור נועד לבחון שיתופי פעולה אפשריים להקמת פורום אזורי לבחינת השלכות עליית מפלס פני הים בים התיכון.
במסגרת הביקור הוצג חזון ביה"ס ע"י ראשת ביה"ס פרופ' אילנה ברמן-פרנק, לצד תיאור הפעילות המחקרית הענפה של ביה"ס בתחום של ים ואקלים.
המבקרים ערכו סיור במעבדות החוג לטכנולוגיות ימיות, בהובלתו של פרופ' מורל גרופר, נחשפו לתשתיות הימיות הכבדות לחקר הים העמוק ושמעו סקירה על המחקר התת ימי החדשני המתבצע בחוג.