מרכזים ושותפי מחקר

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון

ראש המרכז: פרופ' אילנה ברמן-פרנק

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון הינו מאגד המורכב משבע אוניברסיטאות מחקר, שתי מכללות ושני מכוני מחקר ממשלתיים, אשר עובדים יחד תחת הובלתה של אוניברסיטת חיפה, על-מנת להתמודד עם מגוון האתגרים המדעיים, הטכנולוגיים, הכלכליים, הביטחוניים והסביבתיים שהפיתוח הימי המאסיבי מעלה. לצד אתגרים אלו קיימות הזדמנויות ייחודיות, אשר המרכז שואף לייצר ולנצל לרווחת מדינת ישראל.

עיקר פעילות המרכז מתבטאת ב:

  1. פיתוח ושיפור תשתיות מחקר מתקדמות וחדשניות הנדרשות למחקר ימי.
  2. פיתוח סגל אקדמי- מחקרי ותכניות לימוד בתחום מדעי הים ופיתוח והרחבה של מאגרי המידע הלאומיים בתחום מדעי הים.
  3. פיתוח בר-קיימא של משאבי הטבע הלאומיים של מדינת ישראל באגן המזרחי של הים התיכון.

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון שם כמטרה לקדם את המחקר הימי בישראל, תוך שמירה על מצוינות אקדמית ופיתוח בר-קיימא, אשר יובילו את מדינת ישראל לעצמאות כלכלית ואנרגטית.

 

מרכז הלמהולץ לחקר האוקיינוס

מזרח הים התיכון כמערכת מודל מחקרית להבנה ולהתרעה על תגובות האוקיינוס העתידי תחת שינויי אקלים
מעבדה בשיתוף פעולה בין מכון גיאומר GEOMAR הגרמני לחקר האוקיינוס השייך למכוני Helmholtz הנמצא בעיר הנמל קיל שבגרמניה לבין אוניברסיטת חיפה. מטרתה לבחון שינויים המתרחשים בים התיכון בהווה או בעבר כמודל לחקר האוקיינוס העתידי תחת שינויי אקלים. מזרח הים התיכון הוא אחד מהאגנים הימיים הנתונים לשינויים המהירים ביותר על פני כדור הארץ, ומושפעים באופן מיוחד משינויי האקלים ולחצים אנושיים נרחבים. ים תיכון המזרחי ישמש כמערכת התרעה מוקדמת ומודל לבחינת עמידות ורגישות של המערכת האקולוגית של האוקיינוסים העתידיים תחת שינויי האקלים. המעבדה הבינלאומית הלמהולץ שבסיסה הינו באוניברסיטת חיפה ובמזרח הים התיכון (כמעבדה טבעית) משלבת את הניסיון הייחודי של מרכז גיאומר בחקר תהליכים באוקיינוסים גלובליים עם התובנות המעמיקות של אוניברסיטת חיפה על תפקודו של מזרח הים התיכון. מכון גיאומר ואוניברסיטת חיפה ישתמשו בידע ובתשתיות שלהם לחקור שינויים במערכת האקולוגית בים התיכון המזרחי.

את הפרויקט יובילו פרופסור אריק אכטרברג (גיאומר) ופרופסור אילנה ברמן-פרנק (אוניברסיטת חיפה), צוות ליבה של כ-30 חוקרים וסטודנטים מהארץ ומגרמניה יחקור את ההבטים הפיזיקליים, כימיים, גיאולוגיים, פליאואוקיאנוגרפים, אקולוגיים, ביולוגיים וטכנולוגים של מערכת הים התיכון המזרחי. המחקר הרב תחומי ישלב בחינה של תהליכים בקרקעית הים למידע על העבר, סקירה של תהליכים בעמודת מים כדי ליידע מה מתרחש בהווה, פיתוחים טכנולוגיים חדשניים ומודלי מחקר כדי לבחון כיצד יראה העתיד של הים התיכון והאוקיינוסים העולמיים.

המעבדה תשתמש במתקנים ברמה עולמית, טכנולוגיות מתקדמות לתצפיות באוקיינוס, מניפולציות ניסיוניות, כלי מחקר, עגינה ארוכת טווח ופריסות של כלי רכב תת-מימיים, מצלמות וחיישנים מימיים חדישים ומודלים של מערכות אקולוגיות ימיות כדי להצליב את הנתונים ולחזות תגובות אפשריות של האוקיאנוס העתידי תחת תרחישים דומים.

המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית

ראש המרכז: פרופ' עמי פדהצור

מיקומה הגיאוגרפי הייחודי של מדינת ישראל, עם מרכזי אוכלוסייה ונמלים לחופי הים התיכון וים סוף, גילוי מצבורי גז טבעי בקרקעית הים ועוד מעלים משמעותית את חשיבותם של שטחי הים, ומהווים מוקד לחיכוך בין מדינות ימיות החופיות, כל זאת לצד תופעה גלובלית של הדרדרות הביטחון הימי הן בקרב התעשייה הימית (נמלים, אניות, מכולות) והן בשל ניצול התווך הימי (לשם טרור עולמי, הגירה בלתי חוקית, פיראטיות ימית, פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית והברחת סמים ואמל"ח). כל אלה משנים את האיזון הגיאופוליטי העדין בין ישראל ובין שכנותיה באגן המזרחי של הים התיכון. פוטנציאל האיום הגרעיני מעלה שאלות יסוד נוספות בדבר ניצול מעמקי הים כעומק אסטרטגי לביסוס ביטחונה וקיומה של מדינת ישראל.
ישראל נדרשת לתגובה יעילה לשינויים גיאופוליטיים בזמן אמת ולהנחת יסודות לאסטרטגיה ימית, אסטרטגיה שלא תענה רק לאיומים אלא גם להזדמנויות, אסטרטגיה ימית שתעצים כלכלית ותסייע לפיתוחה ולעתידה של המדינה.

המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית מתמקד בלימוד ומחקר של סוגיות מרכזיות גיאופוליטיות, תוך בחינת היבטים ביטחוניים, משפטיים, מדיניים וכלכליים, והשפעתם על ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל. כמוסד מחקר אקדמי וגוף חוץ-צבאי יחיד מסוגו, המרכז (בהקמה) לחקר אסטרטגיה ימית מהווה מקור מידע וידע עבור מקבלי ההחלטות תוך קידום שיח ציבורי מושכל ופתוח.

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון (HCMH) מקדם את אוניברסיטת חיפה כמוקד פעילות בינלאומי מוביל של לימודי הים התיכון הקדם-מודרני. פעילויותיו של המרכז מגוונות, ומתרכזות במחקר, למן רמת הדוקטורט ואילך.

המרכז פועל להעצים ולמקד את המחקר באוניברסיטת חיפה, כדי למקם את חוקריה ברשתות מחקר פעילות בארץ ובחו״ל שעניינן ההיסטוריה של הים התיכון. הוא מגייס חוקרים מצטיינים בולטים, ומחזק תוך כך את תחום לימודי הים התיכון בחיפה, כמו גם את תחום לימודי ההיסטוריה עצמם. 

בין היתר מדגיש המרכז את חקר אגנו המזרחי של הים התיכון, ומעודד שיתופי פעולה בין-תחומיים בנושאים ים-תיכוניים רחבים יותר, דוגמת מדעים ימיים ואקולוגיה, בהם כבר מיצבה עצמה האוניברסיטה בחזית המחקר.

בין ההזדמנויות שמציע המרכז: העסקת חוקרים בתקן, מלגות דוקטורט ופוסטדוקטורט, קבוצות מחקר בינלאומיות, אירוח חוקרים, כנסים בינלאומיים, פרסומים, סמינרים וסדנאות.

מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון

מרכז קרן הלמסלי לחקר הים התיכון מהווה מוקד ארצי לפעילות מחקרית רב-תחומית בשילוב האקדמיה, התעשייה המקומית והקהילה. המרכז משמש בסיס ידע ומוקד בינלאומי בנושא פיתוח ומחקר הים. עיקר פעולת המרכז מתבטא בשיפור התשתיות הנדרשות למחקר הימי, עידוד שיתופי פעולה רב-תחומיים, פיתוח סגל אקדמי-מחקרי, פיתוח תכניות לימוד בתחום מדעי הים ופיתוח והרחבה של מאגרי המידע הלאומיים בתחום מדעי הים. המרכז מחזיק בציוד מחקרי מתקדם, כולל רכבים בלתי מאויישים המיועדים לפעילות במים עמוקים עד 3000 מטר. 

כחלק מפעילות המרכז הוקמה תחנה ימית למחקרים במים הרדודים ממנה מתבצע ניטור ומעקב ארוך טווח אחר הסביבה הימית. בנוסף נרכשו רכבים תת ימיים לא מאויישים המהווים תשתית למחקר בים העמוק. בסמוך למרכז פועלות מעבדות החוג לטכנולוגיות ימיות. אוניברסיטת חיפה משתפת פעולה עם האיגוד הבינלאומי לקידוחים ימיים ועם גופי מחקר בארצות הברית, קנדה, קפריסין, איטליה, ספרד ואחרים. פעילות המרכז מהווה חלק בלתי-נפרד מהפעילות המחקרית המתבצעת בבית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני, ומרבית חוקרי המרכז הינם אנשי סגל בית הספר.

המכון ללימודי ים על שם רקאנטי

המכון ללימודי ים על שם רקנאטי שהוקם ב 1972 מגשר מאז ועד היום בין מחקר מתחום מדעי הרוח לבין מדעים מדוייקים וטכנולוגיה במחקרים הנערכים בו ובמחקרים המשותפים שלו עם מוסדות מחקר אחרים בישראל ומחוץ לה. המכון מוציא לאור את המגזין התקופתי "R.I.M.S. News". סדנת המכון מופקדת על מילוי דרישות החוקרים והמחקר וביצוע הפעילות התת ימית.

חקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל)

חקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל) היא חברה ממשלתית שהוקמה ב – 1967 על מנת ליצור ידע לצורך ניצול מושכל ושימור של משאבי הים, החופים והמים של ישראל. חיא"ל עוסקת במחקר ופיתוח בתחומי מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), מדעי האגמים (לימנולוגיה) וחקלאות ימית וביוטכנולוגיה.

המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת

המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת הוקם על בסיס המעבדה לביולוגיה ימית על שם ה. שטייניץ שנוסדה על ידי האוניברסיטה העברית בשנת 1968. ההטרוגניות הדיסציפלינרית והפרישה של מדעי הים על פני מספר רב של מוסדות אקדמיים, הביאו את המועצה להשכלה גבוהה, בשנת 1985, לכלל החלטה להפוך את המעבדה ע"ש ה. שטייניץ למכון כלל – אוניברסיטאי. על רקע זה המכון הוקם והוכפף לוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה (ות"ת), כשהאוניברסיטה העברית ממשיכה לשאת בבעלות ובפיתוח הפיזי של נכסי המכון. המכון הבינאוניברסיטאי הינו המוסד האקדמי היחיד בישראל, בו שותפות כל האוניברסיטאות, שתקציבו ומערך ניהולו נקבעים ישירות על ידי ות"ת.

פעילויות המחקר וההוראה של המכון הבינאוניברסיטאי מתפרשות על פני כלל הספקטרום של מדעי הים וכוללות אקולוגיה, אוקיאנוגרפיה כימית, פיזיקאלית וביולוגית, איכטיולוגיה, ביולוגיה של בעלי וחסרי חוליות, נוירוביולוגיה, ביולוגיה מולקולארית וטוקסיקולוגיה.