מעבדת פרופ' דניאל שר פרסמה שני מאמרים בעיתונים מדעיים מהשורה הראשונה: Nature microbiology ו – ISME journal.

נושא המחקר היה יחסי גומלין בין מיקרו-אצות וחיידקים ימיים.
מיקרו-אצות הן אצות חד-תאיות קטנטנות והן אחראיות על חלק משמעותי מתהליך הפוטוסינתזה העולמי. בתהליך זה פחמן דו-חמצני הופך לסוכרים וחמצן וכך מסייע בהורדת רמת הפחמן הדו-חמצני העולמית.
מיקרו-אצות זקוקות לשיתוף פעולה עם חיידקים ימיים אחרים על מנת להתקיים ולשרוד. במחקר נבחן שיתוף פעולה זה במעבדה לאורך כשנה. תוצאות המחקר מראות שמערכת היחסים בין המיקרו- אצות לחיידקים אינה קבועה ויכולה להשתנות כתלות בסוג המיקרו-אצה. היחסים נעים בין שיתוף פעולה (כל אחד עוזר לשני לגדול ולהתקיים) לתחרות על משאבים (אחד שורד על חשבון השני).  
הדוקטורנטית אסנת ויסברג הובילה את אחד המחקרים ביחד עם דר' דקלה אהרונוביץ. 

קישור למאמרים:
https://doi.org/10.1038/s41396-022-01330-8
https://doi.org/10.1038/s41564-022-01250-5