דרוש/ה מסיים/ת דוקטורט לניהול מעבדה בחוג לביולוגיה ימית

לפרטים נא לפנות לפרופ' תמר לוטן:  lotant@univ.haifa.ac.il