החוג למדעים גאו-ימיים - מנהלי מעבדות

Nimer_Taha

ד"ר נימר טאהא

מנהל מעבדת סדימנטולוגיה בראשות ד"ר רויטל בוקמן

מנהל מעבדת מעבדת פטרופיזיקה וחקר אגנים סדימנטרים 
בראשות ד"ר ניקולס וולדמן

טלפון:  04-8288945 (58945)
חדר: 130, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: nitaha1@univ.haifa.ac.il

rptoz

מר אלכסנדר (שורה) סורדייב

מנהל המעבדה לחקר ימי יישומי בראשות ד"ר איציק מקובסקי

טלפון:  04-8249264 (53264)
חדר: 289, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: asurdyaev@univ.haifa.ac.il 

woman

מנהלת מעבדה לגיאו-ארכיאולוגיה ומיקרופלאנטולוגיה ימית 
בראשות ד"ר בוורלי גודמן

טלפון:  04-8287703 (57003)
חדר: 57, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל:

man

מנהל מעבדה למחקר בין-תחומי של מערכות ימיות בראשות ד"ר יואב להן

 

טלפון: 04-8240718  (52718)
חדר: 280, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: