החוג למדעים גאו-ימיים - מנהלי מעבדות

Nimer_Taha

ד"ר נימר טאהא

מנהל מעבדת סדימנטולוגיה בראשות פרופ' רויטל בוקמן

מנהל מעבדת מעבדת פטרופיזיקה וחקר אגנים סדימנטרים 
בראשות פרופ' ניקולס וולדמן

טלפון:  04-8288945 (58945)
חדר: 130, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: nitaha1@univ.haifa.ac.il

rptoz

מר אלכסנדר (שורה) סורדייב

מנהל המעבדה לחקר ימי יישומי בראשות פרופ' איציק מקובסקי

טלפון:  04-8249264 (53264)
חדר: 289, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: asurdyaev@univ.haifa.ac.il 

Thomai Anagnostoudi

גב' מימי אנגנוסטודי

מנהלת מעבדה לגיאו-ארכיאולוגיה ומיקרופלאנטולוגיה ימית 
בראשות ד"ר בוורלי גודמן

טלפון:  04-8287703 (57003)
חדר: 57, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל:tanagnos@univ.haifa.ac.il

Gur Mizrahi

ד"ר גור מזרחי

מנהל מעבדה לחישה מרחוק של מערכות ימיות
בראשות ד"ר יואב להן

 

טלפון: 054-8153333  
חדר: 280, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל:  gmizrahi1@univ.haifa.ac.il