אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך
ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות, אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים
למדור נגישות ולקויות למידה: 
דוא"ל: LDA@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249265 

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב, יש לפנות ליה"ל:
דוא"ל:  mhait@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249022