גאווה גדולה להיות חלק ממחקר פורץ דרך, שהוביל להכרזה של השרה להגנת הסביבה על אזור "גלישת פלמחים" כשמורה ימית חדשה, ראשונה מסוגה בישראל!

ההכרזה בוצעה ע"י השרה תמר זנדברג במסגרת "יום האוקיינוסים הבינ"ל". 
אזור "גלישת פלמחים"  נמצא במים הכלכליים של ישראל, והתגלו בו אזורי רבייה של כרישים ומינים בסכנת הכחדה כמו טונה כחולת סנפיר, גני אלמוגי עומק נדירים, דיונונים ובטאים, פאונה ופלורה ייחודיים.
האזור אושר גם על ידי הארגון הבינלאומי Mission Blue כ-Hope Spot – תואר המוענק לשטחים ימיים שמזוהים מבחינה מדעית כקריטיים לבריאות האוקיינוסים.
זוהי בשורה גדולה ואנו נמשיך לפעול באמצעות מחקר להגנה על הסביבה הימית.
בתמונה העליונה (מימין לשמאל): פרופ' איציק מקובסקי, מעורכי המחקר, פרופ' אילנה ברמן-פרנק, ראשת בית הספר למדעי הים וגב' שרון ליפר, ראש מנהל ביה"ס, בכנס "הים עולה לירושלים", אירוע הדגל של שמירת הסביבה הימית בישראל, שהתקיים באקווריום ישראל בירושלים, שיתוף פעולה בין החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים ומינהל התכנון, בו צוינה ההכרזה הרשמית.
בתמונה התחתונה: מגוון אלמוגים בגלישת פלמחים
הפרעת פלמחים
הפרעת פלמחים
הפרעת פלמחים