"הנבחרת הכחולה": שיתוף פעולה ייחודי בין בית הספר למדעי הים לבין היחידה למעורבות חברתית בדיקנאט הסטודנטים

הנבחרת מורכבת מחוקרים מן הסגל האקדמי של בית הספר ומסטודנטים דוברי ערבית מתחומי הדעת השונים הלומדים באוניברסיטה.
מטרת התכנית היא לתרגם את הידע המחקרי שנצבר בבית הספר למדעי הים לסדנאות לימוד חווייתיות ומעשירות לתלמידי בתי ספר דוברי ערבית בצפון הארץ.
תכניות אלה, אשר תכתבנה במשותף על ידי החוקרים והסטודנטים, תעלנה את המודעות לחשיבות הים עבור המשך החיים על כדור הארץ ולהשלכות זיהומו ותפתחנה בקרב התלמידים תחושת אחריות וכיווני פעולה.

הנבחרת הכחולה
הנבחרת הכחולה