במעבדה של פרופ' דניאל שר מהחוג לביולוגיה ימית בבית הספר, חוקרים את ההשפעה של זיהום בים על אוכלוסיות החיידקים, במסגרת מענק שממומן על יד משרד המדע

המטרה העיקרית היא למצוא סמנים ביולוגיים לזיהומים סביבתיים (ביו-מרקרים).
בפברואר 2021 התרחש אירוע זיהום ימי לאורך חופי ישראל, בו נפלטה לחוף פסולת ימית של זפת שמקורה בנפט גולמי. בעקבות כך, ערכנו ניסוי בהובלת הדוקטורנטית Jennifer Hennenfeind בו נאספו מי ים מתחנה המרוחקת מספר קילומטרים מהחוף.
למים אלה הוספו מזהמים שונים (כמו זפת) ונבדקה ההשפעה על הרכב ופעילות אוכלוסיית החיידקים הטבעית. תוצאות המחקר יאפשרו בעתיד חיזוי וזיהוי של זיהומים בים על יד ניתוח של אוכלוסיות החיידקים.
הניסוי נערך במכון לחקר ימים ואגמים בשיתוף עם דר' אייל רהב ודר' מקס רובין-בלום.
מעבדה דניאל ש
מעבדה דניאל שר
מעבדה דניאל ש
השפעה של זיהום בים על אוכלוסיות החיידקים
מעבדה דניאל ש