החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

תוכנית לקבלת תואר דוקטורט (Ph.D)

משך הלימודים לתואר - ארבע שנים.

 

תנאי הקבלה:

יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי התואר השני בציון ממוצע "טוב" (80) לפחות ואשר השיגו ציון "טוב מאד" (86) לפחות בעבודת הגמר המחקרית.

מועמד/ת חייב/ת להגיש לועדת הדוקטורט החוגית:

 

  •     הצהרת כוונות על המחקר המתוכנן בהנחיית מנחה/י העבודה בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים.
  •     הסכמת מנחה בכתב.
  •     גיליונות ציונים וצילומי תעודות מתארים קודמים.
  •     עותק של עבודת המוסמך.
  •     קורות חיים בעברית ובאנגלית רקע אישי קצר הכולל: תמצית ההיסטוריה האקדמית בהדגש על התואר השני (המוסד בו הוענק, נושא עבודת המסטר, המנחה והציון הסופי) ורשימת פרסומים (אם קיימת).
  •     שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.
  •     תקציר נושא המחקר באנגלית

מוסמכים מחוגים אחרים, העומדים בדרישות הנ"ל אך חסרים רקע מתאים בנושאי האדם והים, יחויבו בלימודי השלמה בחוג ו/או בחוגים אחרים באוניברסיטה, לפי שיקול דעתה של ועדת הדוקטורט החוגית בהתייעצות עם מנחה/י העבודה.

מבנה הלימודים

לאחר קבלתו/ה של תלמיד/ה למסלול הדוקטורט בחוג יגיש הסטודנט הצעת מחקר מפורטת. לפחות על אחד ממנחי הדוקטורט להיות מהסגל הסדיר של החוג תכנית הדוקטורט תהיה קשורה בים או/ו בחוף. את הצעת המחקר יש להגיש לוועדת הדוקטורט עד תום השנה הראשונה (שלב א').
ועדת הדוקטורט תחליט אם תמונה לתלמיד המחקר ועדה מלווה מורחבת. דגש מיוחד יושם על מידת היות העבודה קשורה ישירות לים ו/או לחוף. עם אישור ההצעה על ידי וועדת הדוקטורט החוגית יעבור תלמיד המחקר לשלב ב'. מנחה /י העבודה יקבע/ו את מכסת הלימודים של התלמיד וזו תאושר על ידי ועדת הדוקטורט החוגית.

דרישות נוספות

שפה זרה ורכישת מיומנויות מתאימות בהתאם להתמחות התלמיד. היקף הלימודים יהיה תלוי בהכשרתו/ה הקודמת של תלמיד/ת המחקר.
על כל סטודנט המצוי בשלב ב' של לימודי הדוקטורט להגיש דו"ח התקדמות שנתי לוועדת הדוקטורט החוגית.
עם סיום הלימודים ועבודת המחקר, לאחר אישור וועדת הדוקטורט והועדה המלווה (אם קיימת), ירצה הסטודנט על מחקרו במסגרת הסמינר הבין-תחומי של החוג (באנגלית).
לאחר מכן יגיש הסטודנט את עבודתו המודפסת בחתימת המנחה/ים לוועדת הדוקטורט החוגית.
מומלץ להגיש את הצהרת הכוונות, את הצעת המחקר וכן לכתוב את התיזה באנגלית.לפרטים נוספים:

גב' לורה כהן, עוזרת מינהלית לראש החוג
טל': 04-8240941
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' -ה': 08:00 - 12:00;

החוג לציוויליזציות ימיות, חדר 106, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה.
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.