תחנת מוריס קאהן לחקר הים

תחנת מוריס קאהן לחקר הים של בית הספר למדעי הים, היא תחנה למחקר אקולוגי ארוך טווח המתמקדת באגן המזרחי של הים התיכון וממוקמת בקיבוץ שדות ים. התחנה הוקמה במטרה לספק מידע והבנה של המערכת האקולוגית הימית במדף היבשת הישראלי של הים התיכון. המחקר בה מתמקד בחמישה תחומים עיקריים:

אזור החוף הישראלי והים התיכון המזרחי נתון להשפעות הולכות וגוברות של פיתוח ופרויקטים תשתיתיים כמותם מדינת ישראל טרם ידעה. ביחד עם השפעות השינויים האקלימיים העולמיים ואירועי זיהום ים מקומיים, החיים בים הרדוד והעמוק משנים פניהם באופן מהיר.
תחנת מוריס קאהן לחקר הים אמונה על איסוף נתונים ביולוגיים ואקולוגיים קריטיים למחקר ארוך טווח שיסייע בהבנת תהליכים וחיזוי השפעות הפיתוח ושינויי האקלים על הסביבה. נתונים אלו יאפשרו לקבל החלטות מבוססות מדע אשר ישפיעו רבות על יחסי הגומלין של הדורות הבאים עם הים והסביבה הימית. הנושא קריטי במיוחד לאור העובדה שבשנים האחרונות רוב מכריע מתצרוכת המים לשתייה בישראל מופקים מהים על ידי התפלה, אספקת האנרגיה הראשית שלנו מבוססת על שדות גז ימיים, חקלאות ימית הולכת ותופסת תאוצה על ידי פיתוחים המאפשרים לגדל דגי מאכל בחוות ימיות ופרויקטים לאומיים מתייחסים אל הים כשטח הניתן לייבוש כדי לבנות עליו תשתיות שונות. 
כדי לאפשר את תנופת הפיתוח הזו ללא התמוטטות המערכת האקולוגית וחיסול הים כמשאב, יש צורך בהבנה אמיתית ועמוקה של איך המערכת עובדת. 

על מנת לעמוד במטרות אלו, התחנה מעסיקה את מיטב החוקרים בנושא הים התיכון ומשתפת פעולה עם שאר המרכזים האקדמיים והמחקריים בישראל, תוך העמדת הציוד הטוב ביותר לטובת ביצוע מחקרים וניתוח הנתונים הנאספים מהים, הכולל:

 • רוזטה לאיסוף דגימות מים מעומקים שונים
 • מכשיר CTD למדידת נתונים פיזיקאליים של המים
 • ציוד צילום ותיעוד תת ימי מתקדם
 • מערכת מים סגורה ומבוקרת למחקרי חקלאות מים ואנרגיה מתחדשת
 • מכשיר לאיתור וכימות נוטריינטים במים (Seal AA3)
 • רובוט למדידת איזוטופים בדגימות (GC-IRMS-MS)
 • מיקרוסקופ קונפוקאלי (בקמפוס כרמל)
 • ספקטרומטר מסות ממברנאלי
 • שרתים לגיבוי ואחזקה של בסיס נתונים
 • סירה המשמשת כפלטפורמה לצלילות וניטור ימי במדף היבשת
 • מעבדות לביצוע נתיחות
 • חדרי עבודה לסטודנטים וחוקרים אורחים
 • חדר ישיבות ודיונים
 • רחפנים וכלי מחקר אוויריים נוספים
 • אתר אינטרנט לשיתוף והנגשת המידע עם הציבור