תוכנית לקבלת תואר דוקטור (Ph.D)

_MKN0984

בחוג מגוון אנשי סגל אקדמי מתחומים שונים של המחקר הגיאולוגי והימי אשר ביחד יוצרים מארג של מחקרים מתקדמים באווירה של חדוות מחקר ומצוינות.

משך תכנית המחקר והלימודים יהיה ארבע שנים. במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בלימודי החובה בהיקף של (8 שש"ס).
כמו כן,  נדרש להשתתף בסמינריון החוגי לכול אורך הלימודים, בו מתארחים מרצים מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל.
הקורסים יבחרו מרשימת הקורסים המוצעת ע"י החוג בתאום עם המנחה הישיר ובהתאם לתחום המחקר. במקרים מסוימים הסטודנט יוכל ללמוד קורס באוניברסיטה אחרת או קורס מקצועי באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. תלמיד אשר לא למד קורס כתיבה מדעית או לא פרסם מחקר בכתב עת בינלאומי במהלך אחד מהתארים הקודמים יחויב לקחת את הקורס, אך זה לא יחשב כחלק מהשעות לקראת התואר.
במידת הצורך יחויבו התלמידים בלימודי השלמה (מעבר למספר השש"ס הנדרשים להשלמת התואר) שיקבעו על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי של החוג על פי המלצות המנחה הישיר, זאת על פי תחום המחקר ולימודיהם הקודמים.
עפ"י תקנון הלימודים האוניברסיטאי ניתן ללמוד במסגרת התואר השלישי קורסים בהיקף שלא יעלה על 16 שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים.

תלמידים העומדים בקריטריונים לקבלה, ידרשו להתקשר עם מנחה פוטנציאלי (חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה עם קביעות באוניברסיטת חיפה). קבלה לדוקטורט תלויה בהודעה של המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט ולדאוג לצרכי המחקר שלו. כחלק מהצגת המועמדות, על הסטודנט להגיש לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תקציר של תכנית המחקר (הצהרת כוונות) שיכלול הצגה של שאלת המחקר העיקרית ושל שיטות המחקר העומדות לרשותו לפתרונה.

למסלול יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני (M.Sc. או תואר מקביל) במסלול עם כתיבת תזה במדעי כדור הארץ, גיאולוגיה, גיאופיסיקה, מדעי הים, או במדעים הקשורים לתחומים אלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני מתחומים אחרים אשר יעמדו בתנאי הקבלה, יחויבו בלימודי השלמה לפי החלטת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. יתקבלו תלמידים בעלי ציון ממוצע כללי של 90 לפחות בתואר מוסמך, כאשר הציון על עבודת התזה הוא 90 לפחות. תלמידים שמאמר ממחקר המוסמך שלהם התפרסם (ושהם רשומים עליו כמחבר ראשון) או כתב-יד שנשלח לפרסום בכתב-עת מדעי בינלאומי עם שיפוט, יזכו לעדיפות בקבלה.

הנחיות להגשת מועמדות לדוקטורט