תוכנית לימודים בינלאומית לתואר שני (M.Sc)

יו"ר הועדה החוגית: ד"ר ניקולס וולדמן

1

החוג למדעים גיאו-ימיים הוא היחיד בישראל המתמקד בגיאולוגיה ובגיאופיסיקה של קרקעית הים ותת הקרקע הימי. הלימודים והמחקר משלבים ידע עיוני עם רכישת ניסיון מעשי ויישומי של איסוף נתונים ועיבודם. בין נושאי הלימוד: מערכות גז ונפט, שינויי מפלס גלובליים בעבר הגיאולוגי, יציבות קרקעית הים והחופים, זיהום ימי וחופי והתפלת מי ים.
תלמידנו ובוגרינו נקלטים במהירות בשוק העבודה הודות לידע הנרחב והמקצועי שרכשו.

הלימודים בחוג נפרסים על פני שתי שנות לימוד (לא כולל לימודי השלמות) במשך חמישה ימי לימוד בשבוע. מרבית קורסי החובה יתקיימו במשך שנת הלימודים הראשונה וירוכזו במידת האפשר בשלושה ימי לימוד בשבוע.

מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה במדעים גיאו-ימיים (M.Sc).

התכנית הינה תוכנית בינלאומית ונלמדת בשפה האנגלית.
הלימודים מתנהלים במסלול א' בלבד, הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).
תכנית הלימודים כוללת (סה"כ 34 שש"ס):

 • קורסי חובה בהיקף של 22 שש"ס. השתתפות חובה: בהפלגת הלימודית, בסמינר החוגי ובסמינר של בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני.
 • קורסי בחירה בהיקף של 12 שש"ס, שייבחרו לפי ההנחיות הבאות:
 1. לפחות 8 שש"ס מלימודי הבחירה במדעים גיאו-ימיים.
 2. יתר הנקודות מלימודי הבחירה הנוספים או מבין לימודי הבחירה הרב תחומיים בתאום עם מנחה עבודת הגמר המחקרית ויו"ר הועדה החוגית ללימודי תואר שני.
 3. התלמיד יוכל לבחור קורסי בחירה מעבר לקורסים המפורטים בפקולטות השונות של אוניברסיטת חיפה, במכון הבין-אוניברסיטאי באילת, בטכניון, באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל. בחירת הקורסים תעשה בהסכמת מנחה עבודת הגמר המחקרית ויו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שני. הסדרי התשלום על קורסים חיצוניים כפופים להסכמים בין מוסדיים, ולעיתים לאישור פרטני של הדיקן ללימודים מתקדמים.

מבנה ציון סופי:
קורסים (כולל שני סמינרים) – 30%
תזה – 40%
מבחן הגנה על התזה – 30%

 1. בוגרי תואר ראשון במדעים (B.Sc.) בגיאולוגיה, בגיאופיסיקה, במדעי הים, או במדעים הקשורים לתחומים אלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. דרישות הקדם לחוג הינן ברמת ידע של בוגר תואר ראשון בגיאולוגיה. הידע הנדרש הוא בתחומים הבאים: מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, גיאולוגיה, אטמוספירה, אנגלית, מחשב.
 2. ציון סופי משוקלל 80 לפחות בכל אחד מהחוגים הנלמדים לתואר ראשון.
 3. במקרים בהם שפת האם אינה אנגלית והלימודים במוסד הלימודים הקודם לא נערכו באנגלית: נדרש אישור פטור רשמי מאנגלית שנתקבל במהלך לימודי התואר הראשון, או פטור רשמי המבוסס על תוצאת המבחן הפסיכומטרי. במידה ולא מוצג אחד מהאישורים הללו נדרש ציון TOFEL מינימלי של 550 (מבחן כתוב), 213 (מבחן ממוחשב) או 80 (מבחן מקוון).
 4. קורות חיים של המועמד\ת.
 5. מכתב הצהרת כוונות מחקר בו מפורטים כיווני המחקר המעניינים את המועמד\ת, תוכנית כללית למחקר והרקע הרלוונטי של המועמד\ת למחקר זה (500-750 מילים).
 6. גיליון ציונים רשמי מתארים קודמים.
 7. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

מלגות ניתנות מטעם החוג בהתאם לנהלי האוניברסיטה.
בנוסף, ניתן להתעדכן באתר הרשות ללימודים מתקדמים על המלגות המוצעות לסטודנטים לתואר שני.