שימושי לסטודנט

שנתון וקטלוג קורסים

פורטל הסטודנטים

  • הזמנת אישורים
  • רישום סמסטריאלי לקורסים
  • צפיה במערכת שעות
  • לוח בחינות ותדפיסים נוספים
  • כניסה לפורטל

מנהל תלמידים

שימושי לסטודנט – ביה"ס למדעי הים

שימושי לסטודנט – אוניברסיטת חיפה כללי

מלגות

  • מלגות קיום ומלגות הצטיינות יוענקו למתאימים על פי הקריטריונים, פרטים נוספים בעמודי החוגים. בנוסף, ניתן להתעדכן באתר הרשות ללימודים מתקדמים על המלגות המוצעות לסטודנטים לתואר שני.
  • "אהבת עולם"  – מלגה ייחודית לסטודנטים באוניברסיטת חיפה
  • מלגת ג'ויס–  מלגה ייחודית לסטודנטיות באוניברסיטת חיפה (נשים בלבד)
  • מלגות אתר "לימודים בישראל" – מדי שנה האתר מעניק לסטודנטים הגולשים מלגות לימודים בשווי אלפי שקלים. המלגות מוענקות באופן רנדומאלי וללא כל דרישות קדם כתנאי קבלה.

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות,
אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: 
דוא"ל: LDA@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249265

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב, יש לפנות ליה"ל:
דוא"ל:  mhait@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249022