שימושי לסטודנט

שנתון וקטלוג קורסים

פורטל הסטודנטים

  • הזמנת אישורים
  • רישום סמסטריאלי לקורסים
  • צפיה במערכת שעות
  • לוח בחינות ותדפיסים נוספים
  • כניסה לפורטל

ספריית יונס וסוראיה נזריאן

שימושי לסטודנט