סגל אקדמי - התכנית לאסטרטגיה ימית

Ami Pedahzur

פרופ' עמי פדהצור

ראש התכנית

תחומי מחקר: לוחמה מודרנית, טרור, קיצוניות פוליטית, שיטות מחקר
טלפון: 04-8288757 (58757)
חדר: 250, מגדל אשכול
דוא"ל: apedahzur@univ.haifa.ac.il

Hassan-Khalilieh_Pic

פרופ' חסן חליליה

תחומי מחקר: תולדות ההיסטוריה הימית המוסלמית בין המאות ה-7 וה-15; חוק ומשפט ימי מוסלמי; דיני הים והחוק הבינלאומי באסלאם; גניזה קהירית.
טלפון: 04-8240737
דוא"ל: khalilih@research.haifa.ac.il