מזכירות החוג

גב' ענת אוברלנדר

גב' ענת אוברלנדר,  עוזרת מנהלית לראש החוג