שיתוף פעולה ייחודי בין ביה"ס עירוני חוגים חיפה לביה"ס למדעי הים: ליווי מגמת רובוטיקה בפרויקט גמר משותף – רובוט אוטונומי לחקר הים

הפרויקט יעסוק בחקר, תכן וייצור פלטפורמה ימית לחקר הים ושינויי אקלים. הפרויקט יתבצע בהנחיית ד"ר איציק קליין, ראש המעבדה לניווט והיתוך מידע למערכות אוטונומיות בחוג לטכנולוגיות ימיות ע"ש האטר, יחד עם צוות המעבדה, אשר ינחה את התלמידים בכל שלבי העבודה לצד צוות מורי המגמה.
תלמידי המגמה יחולקו לשני צוותים: צוות אחד יבנה סירה וצוות שני יבנה מצוף, אשר יתקשרו ביניהם.הצוותים יציידו את שתי הפלטפורמות בחיישנים שימדדו ויעבירו מידע על ניווט, מצב הים, עומקים, מליחות, רוחות, טווחים ועוד. התלמידים יתנו פתרון להנעה של כלי השייט ומענה להספק חשמלי למכלולים.
צוות מורי המגמה ילמד וידריך את התלמידים לצד חוקרים מהאקדמיה. 
הלימודים יתקיימו במספר אתרי מחקר שיספקו חוויה לימודית-טכנולוגית: במכון לחקר ימים ואגמים, באוניברסיטת חיפה, במעבדת בית הספר עירוני חוגים ולבסוף, גם בים.