12.1.23

האות הוענק לו בכנס החברה הגיאוגרפית שהתקיים השנה באוניברסיטה העברית. 
עבודת הדוקטורט של סמיון עוסקת בממדים שונים של הפעילות האנושית בים.
במאמר הזוכה, בחן סמיון דליפות נפט בים התיכון ובאמצעות ניתוחן איתר כמה מהגורמים המסבירים את התפרושת המרחבית של דליפות הנפט – שנזקן לסביבה הימית והחופית ידוע היטב. בנוסף, ההבדלים שסמיון חשף בין בסיסי הנתונים מעידים על פערי ידע גדולים הקיימים בתחום, ועל הצורך הדחוף בפיתוח בסיסי נתונים גלובליים, שיהיו זמינים בצורה פתוחה לציבור ולחוקרים,על מנת לקדם את המוכנות של המדינות החופיות למנוע ולטפל בזיהומים הנוצרים ע"י דליפות נפט. הענקת הפרס לסמיון מעידה על ההכרה בחשיבות ההגנה על הסביבה הימית והחופית.