בית הספר אירח את תלמידי חטיבת הביניים עירוני ה' בחיפה ליום פעילות חווייתי

בשבוע שעבר אירחנו בבית הספר, בשיתוף עם "אוניברסיטת חיפה לנוער שוחר סביבה, תרבות ומדע", את תלמידי כיתות המצוינות בחטיבת הביניים עירוני ה' בחיפה ליום פעילות חווייתי בבית הספר.
הביקור נפתח בהרצאה על "הקשר בין שינויי אקלים ובטחון (ואיך אנחנו יודעים זאת ממשקעים ימיים ואגמיים)". לאחר מכן נערכו סיורים במעבדות בית הספר השונות, במסגרתם נחשפו התלמידים למגוון תחומי המחקר המתבצעים בביה"ס.
הביקור עורר התפעלות וסקרנות רבה בקרב התלמידים וכולנו תקווה שזרענו בהם סקרנות לחקר הים ולחשיבותו לעתיד של כולנו.