Haifa

פרופ' אילנה ברמן-פרנק - ראשת בית הספר

Ilana Berman Frank

 חדר 275, הבניין הרב תכליתי

טלפון: 04-6647992 (פנימי 7192)

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מעבדה: Aquatic Ecology and Biological Oceanography Laboratory

 

פרופ' צבי בן-אברהם

 ראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון ומייסד בית ספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני.


 Zvi Ben Avrahamהסביבה הימית והחופית מושפעת רבות משינויים גלובליים, בשילוב עם הדרישה ההולכת וגוברת לשימוש במשאבי הים. הים מכסה כ- 70% משטח כדור הארץ, והינו בסיס חיוני לקיומנו. עם זאת, רובו עדיין בלתי נחקר וצופן תעלומות ופוטנציאל שלא ישוערו. על מנת להבין את מסתרי הימים, דרוש מחקר בין-תחומי ורב-תחומי ברמה הלאומית והעולמית.
בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה הינו מוסד ייחודי המכשיר את הדור הבא של חוקרי הים בדיסציפלינות השונות. שם לו למטרה לחקור וללמד את ההיבטים השונים של הסביבה הימית ולהבטיח פיתוח בר קיימא של משאביה למען רווחת החברה הישראלית. בית הספר הוא מוסד מדעי- יישומי, המלמד סטודנטים לתארים מתקדמים תוך דגש על מחקר והוראה מעשיים בים, שילוב סטנדרטים מקצועיים גבוהים עם גישה רב-תחומית.
בבית הספר פועלים ארבעה חוגי לימוד: החוג לציוויליזציות ימיות, החוג למדעים גיאו-ימיים ע"ש שטראוס, החוג לביולוגיה ימית והחוג לטכנולוגיות ימיות ע"ש האטר. כמו כן קיימת תכנית מוסמך בניהול ספנות ונמלים, תחת הפקולטה לניהול. מרכזי מחקר נוספים בתחום הים באוניברסיטה הם מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה, המכון ללימודי ים ע"ש רקנטי, מרכז קרן הלמסלי לחקר הים התיכון והמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית.
בבית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני דגש רב לחקר ולהבנה של הים התיכון. הים התיכון הינו קטן יחסית ומהווה פחות מאחוז אחד מהאוקיינוסים העולמיים. האגן הדרום-מזרחי של הים התיכון הוא מערכת אוקיינוגרפית ייחודית – מעבדה טבעית המספקת הזדמנות למדע חדש, מרתק ובעל חשיבות גלובלית. הים התיכון, ערש הציוויליזציה האנושית, בעל היסטוריה מרובת רעידות אדמה וצונאמי. כמו כן, הוא עשיר באוצרות טבע ומאופיין באוכלוסייה ימית הרגישה לשינויים סביבתיים וגלובליים. חשוב מכל, המדינות הגובלות בים התיכון הן מקום מושבם של כ- 200 מיליון בני אדם, דבר המהווה לחץ על המערכת הרגישה הזו.
בית הספר עובד בשיתוף פעולה עם המכון לחקר ימים ואגמים לישראל, ובכך מתאפשרת יציאה נוחה לים. בשנים האחרונות הוקמו בביה"ס תשתיות מחקר, הכוללות מעבדות מחקר בשקמונה ובשדות ים וכן רובוטים וצוללות בלתי- מאוישים, אשר מקנים יכולת לחקור את הים העמוק.
בית הספר נבחר ע"י מדינת ישראל להוביל את המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, שהינו התאגדות של שבע אוניברסיטאות מחקר, מכללה ושני מכוני מחקר ממשלתיים, אשר עובדים בשיתוף פעולה תחת הובלתה של אוניברסיטת חיפה. המרכז מאגם משאבים ברמה הלאומית על מנת להתמודד עם מגוון האתגרים ועם הפוטנציאל המדעי, הטכנולוגי, הכלכלי, הביטחוני והסביבתי שהים התיכון מציב.

פרופסור צבי בן אברהם

אוניברסיטת תל-אביב, פרופסור לגיאופיסיקה, ראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון ומייסד בית ספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני.

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.