החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

פרופ' (אמריטוס) מרט יוסי

Yossi Mart

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-48240356

טל' פנימי: 2356

חדר: 112

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

המחקר שלי מתמקד בביקוע היבשת ובהפחתה של קרקעית האוקיאנוס, ובביטוי של תהליכים אלהבמזרח הים התיכון ובצפון ים סוף. בנוסף אני חוקר תופעות של הצפות ימיות קיצוניות, כמו הצפת הים התיכון בראשית תקופת הפליוקן, הצפת הים השחור בראשית תקופת ההולוקן, ושינויים במפלס הים בתקופות היסטוריות.

דצמבר 2012

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.