החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

פרופ' (אמריטוס) ארצי מיכל

Michal Artzy

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-4-8240453  (פנימי: 2453/2415)

חדר: 111

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. Michal Artzy is the head of the Leon Recanati Institute for Maritime Studies, and a professor in the departments of Maritime Civilizations and Archaeology. She is presently involved in coastal and underwater archaeology, especially of the Carmel Coast, where she has been working on anchorages in the Bronze Age and their international networks. She is co-directing the excavations at Tel Akko, concentrating on its landscape in antiquity

and its anchorages and harbors, using geo-morphologic and geo-physical approaches.

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.