החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

פרופ' שלו שריאל

Sariel Shalev

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-4-8240782

טל' פנימי: 2531/8060

חדר: 288

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בכל הקריירה האקדמית שלי, מטרתי העיקרית היא להמשיך לתרום ולעזור ככל יכולתי לביסוס המחקר הבינתחומי של הארכיאולוגיה של המתכות והמטלורגיה של ארץ ישראל הקדומה והלבנט. אבני הדרך העיקריות לפיהן ניסיתי לתרום ולפתח את המחקר הם אלו:

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.