החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

פרופ' רות שחק-גרוס - ראש החוג

Ruth Shahak Gross

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

חדר: 116, הבניין הרב-תכליתי

טלפון: 054-760-8637

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. Ruth Shahack-Gross is head of the Laboratory for Sedimentary Archaeology at the Dept. of Maritime Civilizations, Charney School of Marine Sciences, University of Haifa, Israel. Graduated in Geology at the Hebrew University of Jerusalem and Archaeological Anthropology at Washington University in St. Louis, Missouri, USA. Conducted post-doctoral research and acted as the head of a research group at the Kimmel

Center for Archaeological Science, Weizmann Institute, Israel. Prof. Shahack-Gross's main interest is understanding natural and anthropogenic processes that result in the formation of archaeological sites. She combines her geological and anthropological backgrounds into a unique research approach called geo-ethnoarchaeology. Her research methodology includes the study of archaeological sediments using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy, analysis of microscopic remains (phytoliths, ash, and more), and micromorphology. She applies these methods to study experimental, ethnographic and archaeological materials and their modes of formation and preservation. Current projects include: (1) Understanding events of destruction in ancient Mediterranean cities such as Megiddo, Lachish and Kabri; (2) Co-directing a long term project on the settlement oscillations in the Negev Highlands where trade connections with the Mediterranean coast are evident; (3) Study formation processes at prehistoric sites from a variety of Mediterranean environments; (4) Study the effect of the marine environment on submerged archaeological materials.

Read more on the laboratory webpage

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.