החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

דר' צויקל דבורה

Deborah Cvikel

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-4-8240475

טל' פנימי: 2475

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Deborah Cvikel is a researcher at the Leon Recanati Institute for Maritime Studies, and a lecturer in the Department of Maritime Civilizations, both at the University of Haifa, Israel. She is concentrating on shipwrecks and shipbuilding of the Ottoman period (1516–1918), and contemporary maritime history of the region.

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.