החוג לביולוגיה ימית

marbioEN

מנהלי מעבדות

 

ד"ר דקלה אהרונוביץ

Dikla Aharonovichמנהלת מעבדה - מעבדת אקולוגיה כימיקלית ימית

תחומי מחקר: אינטראקציה בין מיקרו אורגניזמים ימיים, ברמה פיזיולוגית, ביוכימית וגנומית

חדר 291, הבניין הרב תכליתי | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  Tel. +972-4-8288961  |  Fax: +972-4-8288267


 

ד"ר ריקרדו אלמולי

מנהל מעבדה - Coral Biomineralization and Physiology

חדר 269, הבניין הרב תכליתי | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.|  Tel: +972-4-6647981 (7181)  |  Fax: +972-4-8288267


 

ד"ר ורה ברכמן

Vera Brachmanמנהלת מעבדה - Cnidarians Developmental Biology and Molecular Ecology Lab

תחומי עניין: Development Processes in Nematostella

חדר 265, הבניין הרב תכליתי | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  Tel. +972-4-8288795 (8795)  |  Fax. +972-4-8288267

 

ד"ר רינת בר שלום

מנהלת מעבדה -מיקרוביולוגיה ימית

חדר 105, הבניין הרב תכליתי

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  Tel. +972-4-8280724 (7024)


 

ד"ר צביה גילדור

מנהלת מעבדה - Gene Regulation in Development Lab

תחומי עניין: Cellular response to VEGF signaling in the sea urchin larva

חדר 132, הבניין הרב תכליתי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  Tel. +972-4-8280799  |  Fax. +972-4-8288267


 

גב' ענת צמל

ביולוגית ימית (M.A), מנהלת מעבדה בפרוייקט המארג

קיבוץ שדות ים,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  טל'.   04-6364259 


 

ד"ר אלי שמשEli Shemesh

מנהל מעבדות:

1. מעבדת הים העמוק

2. The Marine Geoarcheology & Micropaleontology Lab

תחומי מחקר: ביולוגיה מולקולרית, פילוגנזה ותהליכים פיזיולוגיים בצורבניים

חדר 290, הבניין הרב תכליתי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  Tel. +972-4-8288972  |  Fax. +972-4-8288267

 

 

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.