Haifa

מר ליאון צ'רני ז"ל

יושב ראש כבוד של חבר הנאמנים (לשעבר) ומכונן בית הספר למדעי הים.

LeonCharneyאודות ליאון צ׳רני - אוניברסיטת חיפה מוקירה את פועלו של לאון צ'רני

מפעלו של ליאון צ׳רני:

״התגליות בתחום המחקר בים התיכון תהיינה למאור לחוקרי עולם״.
אני חוזה שעבודות המחקר של בית הספר תבאנה לשינויים לטובה במציאות הגיאו - פוליטית של המזרח התיכון ותארנה את הדרך למדעני העולם השואפים לרתום את אוצרות הימים למען רווחת האנושות.
הכוח האינטלקטואלי הינו המשאב היקר ביותר בישראל, אך כדי לפתחו באופן מקסימלי, דרושים משאבים כספיים מתאימים. זה הכוח שמסוגל לפתח ולנצל את המשאבים הטבעיים המעטים הטמונים באדמת ארץ ישראל ובימיה. התגליות בשטח הישראלי ובים התיכון תהיינה לזרקור לפני חוקרי עולם שסובל מאסונות טבע, שינויי אקלים גלובליים, סחף של חופים ומחסור במשאבים טבעיים חיוניים. כל אלה מחייבים את ישראל להשתתף באופן פעיל.

המזרח התיכון, מלבד היותו ערש התרבות האנושית, הפך למרכז של עימותים גיאו - פוליטיים מורכבים ביותר. יש אומרים שהמלחמה הבאה באיזור תתקיים בסביבה ימית. הגיע הזמן ששלום בר קיימא ישרור במזרח התיכון, לא רק על בסיס החוסן הצבאי של ישראל אלא גם על ניצול נבון של האזור הסביבתי.

צירפנו לבית הספר חוקרים בעל שם עולמי והעמדנו לרשותם מעבדות טכנולוגיה עדכניות ומתקדמת כדי לאפשר להם להמשיך במחקר בחברת חלק מהמעבדות הטבעיות הכי מרתקות בעולם: הים התיכון, ים כינרת, ים סוף וים המלח.

אני גאה להיות שותף עם אוניברסיטת חיפה ולעמוד מאחורי צוות מדענים מרשים.

אני מזמין אותך להיות בקשר עם אוניברסיטת חיפה ולהצטרף למסע שעשוי לשנות את פני המזרח התיכון.

 

ליאון צ׳רני

יו״ר כבוד של הדירקטוריון (לשעבר)

מכונן ביה"ס למדעי הים

 

ליאון צ׳רני היה קשור למדינת ישראל מאז ומתמיד. כעורך דין, איש מדיה ,יועץ ואיש עסקים, הוא ניצל את כישוריו והשפעתו ברגעים היסטוריים מכריעים למען קידום האינטרסים של מדינת ישראל לטווח ארוך.

תמיכתו בבית הספר הימי ביטאה, פעם נוספת, את שאיפתו לפעול למען עתידה ושיגשוגה של מדינת ישראל.

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.