Haifa

קרן לאונה מ' והארי ב' הלמסלי

helmsley logoהקרן הפילנתרופית על שם לאונה מ' והארי ב' הלמסלי (Helmsley) הוקמה במטרה לשפר את חיי בני האדם באמצעות תמיכה במוסדות ללא כוונת רווח במגוון תחומים. החל משנת 2008, שבה החלה במתן מענקים, הקרן העבירה למעלה ממיליארד דולר לארגונים רבים ושונים. בישראל תמכה הקרן בפרויקטים שמטרתם לחזק את המצוינות והמובילות של מדינת ישראל במחקר המדעי, הטכנולוגי והרפואי, ולמצב את מעמדה בעולם.

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.