Haifa

יושב ראש כבוד של חבר הנאמנים (לשעבר) ומכונן בית הספר למדעי הים.

LeonCharneyאודות ליאון צ׳רני - אוניברסיטת חיפה מוקירה את פועלו של לאון צ'רני

מפעלו של ליאון צ׳רני:

״התגליות בתחום המחקר בים התיכון תהיינה למאור לחוקרי עולם״.
אני חוזה שעבודות המחקר של בית הספר תבאנה לשינויים לטובה במציאות הגיאו - פוליטית של המזרח התיכון ותארנה את הדרך למדעני העולם השואפים לרתום את אוצרות הימים למען רווחת האנושות.
הכוח האינטלקטואלי הינו המשאב היקר ביותר בישראל, אך כדי לפתחו באופן מקסימלי, דרושים משאבים כספיים מתאימים. זה הכוח שמסוגל לפתח ולנצל את המשאבים הטבעיים המעטים הטמונים באדמת ארץ ישראל ובימיה. התגליות בשטח הישראלי ובים התיכון תהיינה לזרקור לפני חוקרי עולם שסובל מאסונות טבע, שינויי אקלים גלובליים, סחף של חופים ומחסור במשאבים טבעיים חיוניים. כל אלה מחייבים את ישראל להשתתף באופן פעיל.

E Straussנולד בשנת 1928 בעיר הילברון בגרמניה. משפחתו היגרה לליכטנשטיין ב-1937. למד הנדסה אזרחית בשוויץ וסיים בתואר דוקטור במדעים טכניים. ארנסט שטראוס החל את עבודתו בבניין בברזיל וניהל מאוחר יותר עסק לביגוד ספורט בשוויץ וסוכנות נדל"ן בארצות הברית. למרות שפרש מעבודתו באופן רשמי ב-1998, ארנסט שטראוס עדיין מעורב בעסקי משפחתו בארצות הברית. כיום הוא מתגורר בהונג קונג ובציריך.
בשנת 1985, ארנסט שטראוס הקים את עמותת שטראוס התומכת במיזמים רבים בישראל, ופעילה גם בארצות הברית, ציריך והונג קונג. עמותת שטראוס פועלת שותפה בבית הספר למדעים ימיים ע"ש צ'רני שבאוניברסיטת חיפה.
ארנסט שטראוס נשא לאישה את אווה לאוסר משטוקהולם, שבדיה בשנת 1960. לזוג ארבעה ילדים המתגוררים כיום בארצות הברית, ישראל והונג קונג.
ארנסט מעורב עד היום בפעילות עמותת שטראוס. הוא אוהב את משפחתו ונהנה לתכנן את איחודה מדי שנה. בנוסף, הוא גם מטייל להוט וחובב סקי.

helmsley logoהקרן הפילנתרופית על שם לאונה מ' והארי ב' הלמסלי (Helmsley) הוקמה במטרה לשפר את חיי בני האדם באמצעות תמיכה במוסדות ללא כוונת רווח במגוון תחומים. החל משנת 2008, שבה החלה במתן מענקים, הקרן העבירה למעלה ממיליארד דולר לארגונים רבים ושונים. בישראל תמכה הקרן בפרויקטים שמטרתם לחזק את המצוינות והמובילות של מדינת ישראל במחקר המדעי, הטכנולוגי והרפואי, ולמצב את מעמדה בעולם.

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.