בוגרי החוג לטכנולוגיות ימיות ימצאו תעסוקה בחברות הנדסיות ביטחוניות המטפלות בנושאים ימיים צבאיים, בחברות עתירות ידע וחברות הזנק המפתחות סנסורים, עיבוד נתונים, אוטונומיה ועוד.

 

בוגרי החוג לציוויליזציות ימיות: מפעלי מורשת, מפעלי תוכן, מוזיאונים, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, ארגונים אקולוגיים לסוגיהם, הוראה, וכמובן - מחקר באקדמיה (היסטוריה, ארכיאולוגיה, מזרח תיכון, היסטוריה של האמנות, לימודי ארץ ישראל).

 

בוגרי החוג למדעים גיאו-ימיים: תעשיית הגז והנפט, מכוני מחקר ממשלתיים (מכון גיאולוגי, מכון גיאופיזי, חקר ימים ואגמים), משרד האנרגיה, חברות הנדסיות, ייעוץ סביבתי, אקדמיה והוראה.

 

בוגרי החוג לביולוגיה ימית: חברות ביוטכנולוגיות, חברות/עמותות ירוקות/איכות סביבה, משרדי ממשלה ומכוני מחקר ממשלתיים, ייעוץ סביבתי, ניטור, מגוון עבודות ימיות, אקדמיה והוראה.

 

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.