Haifa

יום מעשים טוביםGood deeds day 2014

מרץ, 2014

במסגרת יום המעשים הטובים ורוח ההתנדבות של ביה"ס למדעי הים נרתמנו לפעילות התנדבותית בסימן ניקיון חופי הים של חיפה. יום המעשים הטובים, פרויקט הדגל השנתי של עמותת "רוח טובה", מתקיים משנת 2007 במטרה לעודד את רוח ההתנדבות והערבות ההדדית בחברה הישראלית.

 

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.