Haifa

יום מעשים טוביםיום המעשים הטובים 2015

מרץ, 2015

במסגרת יום המעשים הטובים ורוח ההתנדבות של ביה"ס למדעי הים נרתמנו לפעילות התנדבותית בסימן עזרה לנזקקים, צביעת חדרי מדרגות וסיוע בטיפוח גינה בבניין מגורים בשכונת המצוקה- נווה דוד. רב הדיירים בבניין זה נכים, קשישים וחולים. הפעילות התקיימה בשיתוף עם מחלקת הרווחה בעיריית חיפה. זו הייתה ההזדמנות שלנו להיות חלק ממבצע מרגש, לתרום לקהילה ולעשות טוב להרבה אנשים.

יום המעשים הטובים, פרויקט הדגל השנתי של עמותת "רוח טובה", מתקיים משנת 2007 במטרה לעודד את רוח ההתנדבות והערבות ההדדית בחברה הישראלית.

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.