Haifa

אודותינו

ראשת בית–הספר: פרופ׳ אילנה ברמן-פרנק

ראש מינהל: גב׳ שרון ליפר

הסביבה  הימית  הפכה  בשנים  האחרונות  לאחד  ממוקדי  העניין  גלובליים  בשל  חשיבותה המדעית והיישומית וההשלכות הסביבתיות עליה. הים וחופיו הם משאב חיוני להתפתחות מדינות רבות, אך יחד עם זאת הוא משאב מוגבל ובלתי מתחדש. הגידול המתמיד באוכלוסיה מציב לחץ קבוע על הסביבה הימית וניצול המשאבים הביולוגיים והגיאולוגיים המצויים בה כגון דגה, התפלה, גז טבעי ונפט, מלח ומינרלים אחרים. ניצול משאבים אלו בעלי נגיעה ישירה להיבטים תרבותיים וחברתיים של ציוויליזציות ימיות, בעבר ובהווה. נושאי המחקר בתחום הם רבים וחובקים תחומי ידע מגוונים אשר משפיעים זה על זה, באופן הדורש גישת מחקר הוליסטית.

בית הספר למדעי הים ע”ש צ’רני הינו בית ספר לתארים מתקדמים במדעי-הים המשלב מצוינות ומקצועיות מדעית ומחקרית עם רב תחומיות אמיתית וגורפת. לשם כך מאגד בית הספר ארבעה חוגים:

  1. ציוויליזציות ימיות
  2. מדעים גיאו–ימיים
  3. ביולוגיה ימית
  4. טכנולוגיות ימיות

תכניות  הלימודים  המגובשות  במסגרת  בית  הספר  שמות  דגש  על  הקניית  בקיאות  רחבה במדעים  הימיים  בכללותם  תוך  הקניית  כלים  מדעיים  רלבנטיים  ברמה  גבוהה  ומקצוענות בשיטות המחקר המעשיות.

בית הספר פועל בשיתוף מחקרי ואקדמי הדוק עם המכון לחקר ימים ואגמים לישראל (חיא”ל), עפ”י המודל של רבות מתכניות המחקר הימיות המוצלחות בעולם. שיתוף זה מקנה לבית הספר את  היכולת  המעשית  הנמצאת  בבסיס  פעולתו,  תוך  איגום  משאבי  מחקר  לאומיים  למחקר והוראה תחרותיים ברמה בינלאומית בתחום ייחודי זה.

בית הספר שם לו למטרה להוות מרכז לפעילות המחקרית והאקדמית במזרח הים התיכון, מרצועת החוף ועד למעמקי האגן. בית הספר מתמקד באזור הכלכלי הישראלי בים התיכון, המשלב בשטחו את שטחה היבשתי של מדינת ישראל והולך והופך לאזור המפתח לעתידה של מדינת ישראל (למשל פיתוח מאגרי גז, התפלת מים, איים מלאכותיים וחקלאות ימית).

שעות קבלה: ימים א’-ה’, בין השעות 12:00-10:00, חדר 282, קומה 2, בניין רב תכליתי.
טלפון: 04-8288790 , פקס: 04-8288267

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.