Haifa

המרכז הימי של בית הספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני ממוקם בחוף קיסריה, בסמיכות למחלקה הימית של רשות העתיקות הישראלית. המרכז תומך בשני הגופים ובשיתוף פעולה ביניהם בחקר חוף הים התיכון. המרכז אחראי לפעילויות הצלילה של בית הספר ומנוהל בהתאם לסטנדרטים בין לאומיים לצלילה מדעית.

 MarCenterBoat  MeteoStationDavis

 

 

 

 

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.