החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

Labs - מעבדות

 

Laboratory for Sedimentary Archaeology

Lab Leader: Prof Ruth Shahack-Gross

The group’s main research interest is in the field of “site formation processes” – studying the processes that shape archaeological sites and greatly affect archaeological interpretation. These processes are studied on two broad levels, human-induced processes and nature-induced processes. Combined, the variety of processes and their relationship with environmental factors are responsible for the diversity of archaeological sites. Thus the mere presence/absence of certain materials in archaeological sites is not enough to understand how they formed, and all cultural and natural processes must be considered to reach more accurate interpretations of the archaeological record.

Laboratory for Applied Marine Biology and Ecology Research (AMBER)

Diver photoLab Leader: Dr. Dror Angel

The Applied Marine Biology and Ecology Research (AMBER) laboratory is conducting interdisciplinary research on the natural and human dimensions of marine ecosystems, in particular those related to marine ecology and environmental economics.

Coastal Archaeology and Underwater Survey Lab

Lab Leader: Prof. Assaf Yasur-Landau

Laboratory for Nautical Archaeology and History

Lab Leader: Dr. Emmanuel Nantet

 

More information regarding Maritime Civilizations Labs is available on the RIMS website

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.