Haifa

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון

HCMH logoראשי המרכז: ד"ר גיל גמבש וד"ר צור שלו

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון שם לו למטרה להפוך את אוניברסיטת חיפה למוקד פעילות בינלאומי מוביל של לימודי הים התיכון הקדם-מודרני. פעילויותיו של המרכז מגוונות, ומתרכזות במחקר, למן רמת הדוקטורט ואילך.

המרכז פועל להעצים ולמקד את המחקר באוניברסיטת חיפה, כדי למקם את חוקריה בקרב רשתות מחקר פעילות בארץ ובחו״ל שעניינן ההיסטוריה של הים התיכון. הוא מגייס חוקרים מצטיינים בולטים, ומחזק תוך כך את תחום לימודי הים התיכון בחיפה, כמו גם את תחום לימודי ההיסטוריה עצמם. 

בין היתר מדגיש המרכז את חקר אגנו המזרחי של הים התיכון, ומעודד שיתופי פעולה בין-תחומיים בנושאים ים-תיכוניים רחבים יותר, דוגמת מדעים ימיים ואקולוגיה, בהם כבר מיצבה עצמה האוניברסיטה בחזית המחקר.

בין ההזדמנויות שמציע המרכז: העסקת חוקרים בתקן, מלגות דוקטורט ופוסטדוקטורט, קבוצות מחקר בינלאומיות, אירוח חוקרים, כנסים בינלאומיים, סמינרים וסדנאות.

אתר המרכז

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.