החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

מסלול ישיר ללימודי דוקטורט (Ph.D)

 

תנאי הקבלה:

מסלול זה הוא בהתאם לתקנון לימודי תואר שני ושלישי של אוניברסיטת חיפה ומיועד לתלמידים מצטיינים (בעלי ממוצע ציונים של 90 ומעלה בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר הראשון) שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. תלמידים מצטיינים אלה יוכלו להתקבל למסלול לקראת סוף שנת הלימודים הראשונה ללימודיהם לתואר השני בחוג, בתנאי שהשלימו במהלך שנה א' ללימודיהם קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות בציון ממוצע של 90 לפחות והגישו עבודה סמינריונית אשר זכתה לציון 90 לפחות.

המועמדים יתבקשו להגיש את המסמכים הדרושים לועדת הדוקטורט החוגית בהתאם לתקנון האוניברסיטאי וזו תקבע את חובות הלימודים של המועמדים. 
מבנה הלימודים

א) השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף כולל של 26 שש"ס לפחות ברמת מ"א, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
ב) הגשת שתי עבודות סמינריוניות. על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
ג) תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' הינם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
ד) הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

משך הזמן המוקצב למטלות אלה הינו שנתיים.

 

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע התלמיד את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט. משלב זה משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט עומד על שלוש שנים.
תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יוכל לקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת המחקר ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט.
תלמיד יוכל בכל שלב לפרוש מן המסלול הישיר אם אינו מעוניין להמשיך בו, ויהיה עליו להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשות לקבלת התואר השני, בין אם במסלול א' ובין אם במסלול ב'.
במקרה של אי-השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט בתום שנתיים (השלמת 26 שש"ס לפחות, כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות) ואי-אישור הצעת המחקר לדוקטורט, יועבר התלמיד למסלול לימודים רגיל לתואר שני.
לא תאושר הארכת לימודים בשלב התואר השני.


הנחיות להגשה וכתיבת הצעת מחקר


לפרטים נוספים:

גב' לורה כהן, עוזרת מינהלית לראש החוג
טל': 04-8240941
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' , ד': 12:00 - 14:00;  ב', ג', ה': 08:00 - 12:00

החוג לציוויליזציות ימיות, חדר 106, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה.
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.