החוג לביולוגיה ימית

marbioEN

תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc)

ראש החוג: ד"ר תמר לוטן

יו"ר הועדה החוגית: ד"ר דניאל שר, ד"ר סמדר בן-טבו דה-לאון

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.